Stránky společenství vlastníků bytového domu Högerova-Štěpařská

Registrace nového uživatele

Abyste mohli přistupovat na stránky společenství vlastníků bytového domu Högerova-Štěpařská, musíte se nejprve zaregistrovat. Registrací získáte přihlašovací jméno a heslo (obojí si můžete sami zvolit), pomocí kterého se budete na stránky přihlašovat. Přístup chráněný heslem je nezbytný, protože stránky obsahují citlivé údaje (zápisy ze schůzí výboru, finance, apod.), které by neměly být čteny cizími osobami.

Registrovat se mohou jen vlastníci jednotek (bytů, garáží, garážových stání a komerčních prostor) a osoby, které s nimi žijí v domácnosti. Za jednu bytovou jednotku se může postupně zaregistrovat více osob (a příspívat tak každý za sebe do diskusního fóra apod.)

Pro ověření, zda jste oprávněni se registrovat, se zkontroluje Vámi zadaný autorizační kód. Autorizačním kód je 10-ti místný číselný kód - variabilní symbol platby záloh za vaši jednotku. Najdete jej na předpisu záloh, který jste získali od správce nebo například na výpisu z bankovního účtu, ze kterého platíte zálohy, případně na složence.

V případě, že vlastníte více bytových jednotek, vyberte si jednu, na kterou se zaregistrujete. Pokud kromě bytových jednotek vlastníte i garáž, garážové stání nebo komerční prostory, registrujte se opět na bytovou jednotku. Nebytovou jednotku registrujte jen v případě, že nevlastníte žádný byt (pak zadejte adresu 'Bez adresy').

Všechny zadané údaje slouží pouze pro účely provozování těchto stránek a nebudou poskytnuty třetím osobám. Nedaří-li se vám zaregistrovat se, kontajte prosím správce stránek na adrese <admin@barrandov1098.cz>.

Registrace nového uživatele
Login Vyberte si vaše přihlašovací jméno (může to být vaše přezdívka nebo příjmení). Bez mezer, diakritiky a speciálních znaků.
Heslo Heslo pro přístup na stránky. Velká a malá písmena se rozlišují.
Potvrzení hesla Kontrola proti překlepu v hesle.
Jméno a příjmení Vaše jméno a příjmení (včetně titulů, chcete-li je uvádět).
Adresa Vaše adresa v domě. Vlastníte-li pouze garáž nebo komerční prostor, zvolte Bez adresy.
Bytová jednotka komerční prostor Obchodní označení vaší jednotky - písmeno a 3 číslice (například B221). Vlastníte-li pouze garáž, stání, nebo sklad, uveďte ji jako Gxxx, kde xxx je číslo jednotky (například G420).
E-mail Vaše e-mailová adresa. Pro komunikaci s dalšími uživateli a pro volitelné zasílání aktualit.
Mobilní telefon Kontaktní telefon. Pro případ havárie, nezastižení obyvatele apod. Nebude na stránkách nikde uveden. Nepovinný údaj.
Pevný telefon Číslo bytové stanice. Nebude na stránkách nikde uvedeno. Nepovinný údaj.
Autorizační kód Desetimístný číselný kód - variabilní symbol platby záloh za vaši výše uvedenou jednotku.